Företaget beläget i USA har under en längre tid köpt Neximid® från Nexam. Nu har de lagt en större avropsorder för 2023. Neximid® kan användas för att tillverka polyimidharts, som bland annat är en komponent i temperaturtåliga kompositer. Kompositer innehållande NEXIMID® används i miljöer där omfattande påfrestningar och höga temperaturer ställer extrema krav på materialet. Applikationsområden...