Donald Trumps välgörenhetsstiftelse har stämts av staten New York för brott mot delstatliga och federala regler och otillbörlig politisk aktivitet.