Strömningstjänsten Netflix ska i fortsättningen producera 90 långfilmer om året, varav omkring 55 ska vara spelfilmer.