NTG satte nytt omsättningsrekord i november med en omsättning på 10,2 MSEK varav 3 MSEK i Finland. Som tidigare meddelats uppnådde NTG hela årsprognosen redan i mitten av oktober. VD Morten Hansson kommenterar; ”Jag är mycket nöjd med att omsättningen fortsatt visar stark tillväxt. Särskilt glädjande är att vår finska verksamhet nu verkligen börjar få fart och omsatte hela 3 MSEK under...