Nepa, som gör mjukvara för marknadsundersökningar, redovisar ett rörelseresultat på -3,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (10,7).