Neodynamics föreslår att årsstämman beslutar om att ansöka om avnotering av bolagets aktie.