Installationsbolaget Eltels organiska tillväxt uppgick till minus 6,4 procent under det andra kvartalet 2019. Det operativa ebita-resultatet ökade dock till 2,5 miljoner euro jämfört med 2 miljoner euro under samma period i fjol.