Den isländska banken Arion Banki, som är parallellnoterad i Stockholm, rapporterar ett nettoresultat på minus 2,7 miljarder isländska…