Stockholmsbörsens nedgång håller i sig. Vid lunchtid är OMXS-index fortsatt ned 4,6 procent i linje med utvecklingen runtom i Europa.