Nederländernas BNP steg 2,6 procent under andra kvartalet jämfört med närmast föregående kvartal. Jämfört med det första kvartalet i fjol steg BNP med 5,1 procent.