Efter att ha fått okej i alla led är det nu upp till regeringen att avgöra om Swedegas ska få bygga en terminal för flytande fossil naturgas – och mycket talar för ett ja. Samtidigt möter projektet motstånd. ”Vi behöver ingen storskalig mottagning av fossilgas”, säger Lars Tysklind (L).