En ägargrupp med drygt 11 procent av aktierna i fintechbolaget Cinnober kommer inte att acceptera ett bud om 75 kronor per aktie.