Ibrahim Baylan om EU-kommissionens beslut om att företaget måste återbetala en halv miljard kronor.