Arlandas utarmning av långdistanslinjer slår mot näringslivet i mellersta Sverige. Särskilt påverkar det möjligheterna att locka internationella företag och huvudkontor till regionen, enligt Stockholms handelskammare.