Anders Lönner hade "en fantastisk förmåga att se strategiska möjligheter, och modet att också genomföra det precis som han ser det". Det säger Håkan Åström, vän och affärspartner sedan 1972, till Di på söndagskvällen samtidigt som han på tillförordnad basis axlar den hastigt avlidne life science-nestorns ordförandepost i Karo Pharma.