Medicinteknikbolaget Nanoform redovisar ett ebitda-resultat på -4,5 miljoner euro (-4,6) i det första kvartalet 2023.