Tobaksbolaget Swedish Match redovisade ett rörelseresultat på 1.196 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2018. Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 1.183 Mkr enligt Infront Datas sammanställning av elva analytikers prognoser.