Kinas inköpschefsindex för industrin steg till 50,2 i november jämfört med 50,1 i oktober.