Den amerikanska PCE-inflationen, som brukar beskrivas som Federal Reserves favoritinflationsmått, låg på 4,7 procent i årstakt i april. Det var en aning högre än väntat.