Gaming Corps redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) för det första kvartalet 2020 på -3,0 miljoner kronor (-2,7).