Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA var oförändrat förra veckan och uppgick till 229.000 personer. Det var en något högre siffra än väntat.