Guldpriset är på nästan exakt samma nivå som i mars 2020. Det är märkligt eftersom det mesta sedan dess har gått guldets väg. Delvis är det en dollareffekt men uppgången i kronor är även den blygsam.