Försäkringsbolaget Mysafety redovisar ett rörelseresultat på 5,6 miljoner kronor (-2,7) för det tredje kvartalet. Nettoresultatet var 2,3 miljoner kronor (-5,2).