Uppgifterna ger ofta inte hela bilden, enligt Pensionsmyndigheten.