När politiker pratar om förväntningar på ett tryggt och starkt Sverige som håller ihop mot kriminalitet, klimatutmaningar och konflikthot, men inte tar ansvar för att skapa rätt förutsättningar lämnar man hela samhället och Sveriges invånare i sticket, skriver forskaren Alexander Löfgren.