Tysklands inköpschefsindex för byggsektorn ökade i november.