De amerikanska hushållens konfidensindikator steg till 98,1 i juni jämfört med 85,9 i maj.