Det sammanvägda inköpschefsindexet för japansk industri och tjänstesektor (composite) noterades till 51,7 i mars, upp från 50,6 föregående månad.