Multiq har fått tilldelningsbeslut gällande Sydtrafiks offentliga upphandling kring digital skyltning. Detta innebär att avtalsdiskussion kommer att inledas och avtalet är bindande först när det är undertecknat av båda parter.