Samtidigt som Sveriges befolkning ökar avfolkas Norrlands inland i bestämd takt.