Riksrevisionen ska nu granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar med det så kallade mörkertalet för bostadstillägg till pensioner, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.