En dag kvar till ”fas ett”-avtalets påskrivande, men de asiatiska marknaderna är spretiga.