De ledande börserna i Asien inledde överlag börsveckan med mindre uppgångar medan stämningen var något med dämpad på de kinesiska fastlandsbörserna.