Den amerikanska centralbanken, Fed, sänkte som väntat räntan på onsdagen, men tvetydiga signaler kring kommande…