Asienbörserna följer Wall Street i spåren och stiger på onsdagen. De kinesiska börserna leder uppgången trots att aprildata från Kina kommit in svagare än väntat.