Pannorna i djupa veck hos investmentbankerna efter börsfallet: marknaden verkar nu gå ifrån synen att den stora tillgången på pengar, "likviditeten", lyfter alla tillgångsslag.