Morgan Stanley bedömer att både Europa och Kina utgör cykliska risker för fordonssektorns resultatutveckling under 2019.