Montanaro Asset Management har per den den 15 maj ökat sitt innehav i NCAB till 975.000 aktier och rösträtter, motsvarande 5,8 procent av antalet aktier och rösträtter i bolaget.