Sobis styrelseledamot Zlatko Rihter har köpt 10.000 aktier i specialistläkemedelsbolaget, enligt Finansinspektionens insynsregister.