Företag förlitar sig alltmer på molnets smidighet och skalbarhet. Som 2023 och början av 2024 visade oss kommer det att vara avgörande att på ett säkert sätt integrera AI-funktioner i molnmiljöer.