Fastigheter står för en betydande del av energiförbrukningen globalt. I en värd där hållbarhet och energieffektivitet står i fokus krävs innovativa lösningar för att minska den negativa miljöpåverkan - och samtidigt förbättra inomhusklimatet. Sally R har tagit sig an utmaningen och utvecklat en molnbaserad tjänst för att optimera värme, ventilation och kyla i kommersiella fastigheter.