Parans Solar Lighting utvecklar, säljer och marknadsför äkta solljus för inomhusmiljöer genom en global närvaro till kunder över hela världen. Parans Solar Lightings solljussystem gör det möjligt att leda in solljus till delar av byggnader dit solljus från fönster inte når. Under våren 2018 har Bolaget tagit viktiga steg i att skapa en stabil teknisk lösning.