Vi hamnar snett om vi alltid tror att bara staten kan vara landsgagnelig. Staten har en oersättlig roll. Men i goda samhällen måste den kombineras med privata alternativ som i sin friare roll kan våga ha lång och modig blick.