DEBATT. Skogsägarnas rätt att bruka sin egen mark har de senaste åren begränsats av myndighetsbeslut, och äganderätten har inskränkts.