Läkemedelsbolaget Moberg Pharma redovisar ett resultat efter skatt på 9,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (minus 2,5). Resultatet per aktie uppgick till 0,55 kronor (minus 0,17).