Högkonjunktur i bland annat livsmedelsbranschen och digitalt kunskapslyft på arbetsmarknaden.