Ett läckage kan ha upptäckts på ett av Tysklands tre kvarvarande kärnkraftverk som fortfarande är i drift. Uppgiften kommer från Preussenelektra som driver anläggningen.