Fintech-bolaget Westpay hade en nettoomsättning på 14,8 miljoner kronor (11,5) under det fjärde kvartalet 2019.