Ny teknik för el, vatten och sanitet skulle radikalt kunna förbättra Sveriges kris- och krigsberedskap. Forskning visar att det finns allt fler småskaliga alternativ som snabbt blir både billigare och effektivare. Men utvecklingen hotas av en utbredd okunskap och misstro kring dessa nya teknikers potential, skriver forskarna Karina Barquet och Maria Xylia.