Investmentbolaget Vostok New Ventures substansvärde uppgick till 10,37 dollar per aktie vid utgången av året (10,40). Under kvartalet 1 oktober 2018–31 december 2018 minskade substansvärdet per aktie i dollar med 3,9 procent.